La setmana del 16 al 20 de setembre, de 9 a 9:30 h, vindrà a
l'escola un representant de l'APIMA per si us voleu fer socis.

Les persones que no puguin venir a aquesta hora poden deixar a
secretaria els 20 € d'aportació a l'APIMA a un sobre tancat posant-
hi les dades personals.

APIMA
Copyright © 2019 FEST Col·legi El Temple  ·  Tots els drets reservats  ·  secretaria.eltemple.palma@centrosfest.net

Las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual no sabemos nunca lo que decimos ni si lo que decimos es verdadero.

Bertrand Russell

(1872-1970) Filósofo, matemático y escritor inglés.

Frases celebres

RSS Feed Widget
RSS Equip de Convivència


Us recordam normes bàsiques del règim interior del centre:

Està prohibit dur a l’escola el mòbil i emprar-ho a qualsevol
part del recinte escolar.
Està prohibit dur tabac a l’escola, fumar a qualsevol part del
recinte, etc.
Està prohibit dur qualsevol tipus de piercing visible (orelles,
nas, llengua, etc.)
No es poden dur tatuatges que es vegin a simple vista.
Els dies que no es té educació física l’alumnat ha de venir
amb la uniformitat de vestir.
Amb la uniformitat de vestir els alumnes no poden dur
mitges que no siguin verdes, ni sabates que no siguin de
vestir negres o blau marí.
No es permet assistir a classe amb qualsevol samarreta
esportiva que no sigui l'oficial.
Els alumnes a l’hora de pati no podran romandre a les
següents zones: davant de l’edifici gran; a qualsevol part de
la zona del gimnàs; als passadissos, tant interiors com
exteriors, que donen accés a les aules; a qualsevol zona que
estigui davall de la pèrgola d’entrada del gimnàs.
Està prohibit faltar al respecte, menysprear i/o assetjar a
qualsevol membre de la comunitat educativa.
Està prohibit fer fotografies i/o vídeos al centre, als
professors, als alumnes en temps escolar, i no es permet
aparèixer  a qualsevol xarxa social amb la uniformitat de
l’escola.
NORMES DEL COL·LEGI
Us informam que des de l'1 de febrer de 2019 el correu
electrònic de secretaria "secretaria@cceltemple.es" deixarà
d'estar operatiu.  Escriviu al correu
secretaria.eltemple.palma@centrosfest.net per comunicar-
vos amb secretaria. 
CORREU ELECTRÒNIC
HORARI SECRETARIA
Vos informam que des del 2 de maig l’horari d’atenció al públic  
de secretaria serà el següent:

* De dilluns a dimecres, de 8:15 a les 10 h.
* Els dijous, de 8:15 a les 10 h. i de 15 a 16:30 h.
* Els divendres no hi haurà atenció al públic.
4 de setembre: EI + germans, de 9:30 a 12:30 h. i de 17:00 a
19:00 h.
5 de setembre: EP i ESO, de 9:30 a 12:30 h.
6 de setembre: EP i ESO, de 17:00 a 19:00 h.
HORARI DE VENDA D'UNIFORMES
9 de setembre: 3 anys, 4 anys, 5 anys i 1r EP , a les 19 h.

Les altres reunions es convocaran una vegada que hagi
començat el curs.
REUNIONS D'INICI DE CURS
HORARI DE VENDA DE LLIBRES
Educació infantil:

4 de setembre, de 9 a 12 h.

Educació primària de 1r a 4t, lots complets:

5 de setembre, de 10 a 15 h.

Educació primària de 1r a 4t, només material obligatori de venda a
l’escola:

5 de setembre, de 10 a 15 h.

Pagament de la quota digital de 5è de primària fins a 4t d'ESO:

6 de setembre, de 9 a 13 h.

Recordau que si pagau per banc i/o transferència, heu d'enviar el
comprobant de pagament  a:
secretaria.eltemple.palma@centrosfest.net 
i al concepte heu de posar el nom del nin/a i el curs que ha de fer.

BANC POPULAR, GRUP SANTANDER
CC: ES92 0075 6839 67 0604034918
UNIFORMITAT
Els primers dies de classe es pot dur el xandall curt de l'escola. No
s'admet dur cap peça de roba que no sigui l'oficial de l'escola, tant
en l'esportiva com en la de vestir.