IDEARILas matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual no sabemos nunca lo que decimos ni si lo que decimos es verdadero.

Bertrand Russell

(1872-1970) Filósofo, matemático y escritor inglés.

Frases celebres

IDENTITAT DE LA NOSTRA ESCOLA

El Col·legi ‘’El Temple’’ és un centre Privat-Concertat. El Titular  
és la Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries.
Promou la formació integral dels alumnes, d’acord amb una  
concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, tal com  
subratlla el Crisma Llibertador del nostre Institut, i els prepara  
a participar activament en la transformació i millora de la  
societat. Es una escola al servei del poble i per aixó.

PRINCIPIS BÀSICS

•    L’alumne és el centre de la nostra Comunitat Educativa. Tot  
quan en ella es realitza té per objectiu oferir-li l’ocasió de créixer  
i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.
•    Ens definim com una Escola de Confessionalitat Catòlica que  
pretén ajudar als alumnes a fer una síntesi entre Fe, Cultura i  
Vida, objectiu que queda reflectit en el Projecte Pastoral escolar.
•    La nostra proposta educativa inclou una referència explicita  
als valors de la Llibertat, Justícia, Solidaritat, Convivència i Pau.
•    Estam oberts a totes les famílies que desitgen el nostre model  
d’escola, afavorint a les famílies de l’entorn escolar. Ens acollim  
al finançament públic, per evitar la discriminació d’alumnes per  
motius econòmics.
•    La nostra Escola escolaritza des del seu començament als  
infants que per motius familiars estan acollits a ‘’Llars el  
Temple’’.
•    Afavorim l’educació que atén a la diversitat treballant les  
següents accions:

    -    Realització d’adaptacions curriculars.
    -    La diversificació curricular.
    -    Promoure la igualtat dels drets entre els sexes.
    -    Rebutjant la discriminació racial, social i cultural.

•    Contem amb un equip de professors i col•laboradors que es  
comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots  
els alumnes.
•    L’escola està incerta a la realitat sociocultural mallorquina  
desenvolupant els valors de la nostra cultura; potencien l’ús de  
la llengua, els costums, tradicions,etc; aspectes que queden  
reflectits en el Projecte Lingüístic de Centre. 
RSS Feed Widget
RSS Equip de Convivència


Copyright © 2019 FEST Col·legi El Temple  ·  Tots els drets reservats  ·  secretaria.eltemple.palma@centrosfest.net